Strategické stretnutie členov Kolpingovho diela na Slovensku a Kolpingových rodín.

V Štiavnických Baniach sa konalo stretnutie Kolpingových rodín, členov a sympatizantov KDS na ktorom sa hľadali…

V Štiavnických Baniach sa konalo stretnutie Kolpingových rodín, členov a sympatizantov KDS na ktorom sa hľadali spoločné motivačné impulzy a konkrétne riešenia ako znovu aktivizovať činnosť združenia po dobe stagnácie a sanácie organizácie.

V  pracovnom workoshope a analýze ktorú moderoval a viedol ThDr. Jozef Žuffa, pastorálny teológ, na ktorej sa aktívne zúčastňovali takmer všetci zástupcovia existujúcich Kolpingových rodín a tiež noví záujemcovia. Podarilo sa vytýčiť nové ciele a priority na ktoré by sa malo KDS orientovať v budúcich dvoch rokoch.