Nákladná kompa Ostrihom – Štúrovo

Verejné obstarávanie

Prebiehajúce Verejné obchodné súťaže
Momentálne neprebieha žiadna Verejná obchodná súťaž
Uzatvorené Verejné obchodné súťaže
1. Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti projektu nákladnej kompy Ostrihom – Štúrovo
VýzvaMandátna zmluva

2. Externý projektový manažment projektu cezhraničnej spolupráce HUSK/1301/2.4.1/0021 Výstavba nákladnej kompy medzi Ostrihomom a Štúrovom / Esztergom – Párkány között megépítendő teherkomp átkelőhely létesítése.
VýzvaMandátna zmluva

3. Zabezpečenie propagácie a publicity projektu cezhraničnej spolupráce
HUSK/1301/2.4.1/0021 Výstavba nákladnej kompy medzi Ostrohimom a Štúrovom
VýzvaMandátna zmluva

4. Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa diela k projektu cezhraničnej splolupráce HUSK/1301/2.4.1/0021 Výstavba nákladnej kompy medzi Ostrihomom a Štúrovom / Esztergom – Párkány között megépítendő teherkomp átkelőhely létesítése.
VýzvaMandátna zmluva

5. Výberové konanie na dodávateľa stavebných prác
VýzvaZmluva o dielo

Verejná obchodná súťaž

Prebiehajúce Verejné obchodné súťaže
Momentálne neprebieha žiadna Verejná obchodná súťaž
Uzatvorené Verejné obchodné súťaže
husk_logo_sk

Fotodokumentácia